Zašto odgovoran biznis? 06.03.2019.

06.03.2019. u 18h je održano predavanje za studente na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Organizator je Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta, “SEEF”. Gost predavač je bila Aida Hadžić, MPP University of Oxford, sa temom “Zašto odgovoran biznis?”
Cilj predavanja je bio upoznavanje sa uticajem preduzetništva na društvo i prirodu, razvoj svijesti o odgovornom preduzetništvu, te upoznavanje sa novim metodama mjerenja uspjeha biznisa.
Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta- SEEF
Facebook: https://www.facebook.com/dzematstudenata.ekonomskogfakulteta/
Internet stranica: http://www.seef.ba
E-mail: info@seef.ba