Vrijednost traženja znanja 27.02.2019.

Džemat studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, odnosno Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteat SEEF organizovalo je još jedno islamsko predavanje koje je održao uvaženi efendija mr. Sejid Strika na temu „Vrijednost traženja znanja“. Predavanje je održano 27.02.2019. godine, u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka, na kojem je prisustvovalo oko 50 studenata sa različitih fakulteta.
Na samom početku predavanja, efendija je podijelio znanje na dvije vrste: znanje koje moramo imati i znanje koje trebamo imati.
Znanje koje moramo imati je znanje o Allahu dž. š., a drugo znanje je znanje koje je Muhammed s.a.w.s imao“, rekao je Sejid ef. Strika. Želimo se zahvaliti efendiji Sejidu na ukazanom vremenu i prenošenju znanja, kao i Fakultetu islamskih nauka na ustupljenom prostoru. U toku svog predavanja, efendija nas je podsjetio kako znanje ne vrijedi onda kada ga imamo, već onda kada se ono vidi u našim djelima. Dekan Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Zuhdija Hasanović ustupajući prostor za širenje znanja i naš predavač mr. Sejid ef. Strika prenoseći svoje znanje studentima su nam na taj način pokazali kako to praktično treba izgledati.
Predavanje je završeno pričom o hazreti Aliji čija pouka je bila „Imati znanje znači da čovjek svoje znanje upotpunjuje onda kada ga primjenjuje u vlastitom životu.“ Nakon toga, imali smo priliku da zajedno sa efendijom klanjamo jaciju namaz u mesdžidu fakulteta.
Facebook: https://www.facebook.com/dzematstudenata.ekonomskogfakulteta/
Internet stranica: www.seef.ba
 E-mail: info@seef.ba