Sedam vjernika u Allahovoj dž.š. hladovini – rezime predavanja 18.11.2014.

Rezime predavanja održanog 18.11.2014.god.
Predavač: Muderris Nezim ef. Halilović
Tema: ”Sedam vjernika u Allahovoj dž.š. hladovini”
Nakon zahvale Allahu dž.š. i salavata na poslanika Muhammeda s.a.v.s, plemenite ashabe i sve vjernike Nezim ef. Halilović je spomenuo sahih hadis u kojem se spominje 7 kategorija vjernika koje će Allah dž.š. smjestiti u svoju hladovinu kada druge hladovine neće biti. Kada na dunjaluku nešto organizujemo, posebnim ljudima dajemo posebno mjesto, u hladovini, pod suncobranima, a obični ljudi su izloženi suncu i vrućini. Kada nastupe strahote Sudnjeg dana, kada će čovjek bježati od svog oca, majke , brata, supruge, glavna briga će mu biti da sebe spasi. Toga dana Allah će spasiti 7 vrsta ljudi u svoju hladovinu:
1. Kategorija je pravedni vladar. Pravednost je odlika malog broja ljudi koji kada dođu na neku važnu poziciju ispune taj emanet. Naši čestiti prethodnici su izbjegavali da vode muslimane jer je to bila velika odgovornost. Ukoliko se ne ispuni emanet koji je povjeren vladaru, na Sudnjem danu, to će mu biti poniženje. Kada je Omeru r.a. povjeren Hilafet došao je kući i počeo plakati. Kada ga je hanuma upitala zašto plače odgovorio je da je to dan njihove tuge i žalosti jer se plaši da neće moći ispuniti obavezu i emanet koji mu je povjeren. Zbog toga su državni službenici veoma hrabri kada se odvaže preuzeti tu odgovornost u zemlji koja je natopljena šehidskom krvlju.
2. Mjesto pripada mladiću ili djevojci koji svoju mladost provedu robujući Allahu dž.š. Mladost je najproduktivniji period, pogotovo u vremenu velikih izazova, gdje je omladini sve dostupno. Zbog toga će njihovo svjedočenje vjere biti posebno vrednovano na Sudnjem danu. Omladina je ta koja je bez bilo kakve kalkulacije stala u odbranu svoje zemlje. Enver Šehović, komandant Sarajevske brigade, imao je 27. godina kada je postao šehid. Njegova brigada je brojala 40.000 ljudi.
3. Mjesto pripada čovjeku čije je srce vezano za džamiju, čovjeku koji smatra džamiju centralnim mjestom u svome životu. Ženi je olakšica to što njen namaz u kući vrijedi kao da je klanjala u džamiji. Naša srca trebaju biti vezana za džamiju. To je mjesto druženja, upoznavanja i vezivanja vjernika.
4. Vjernici koji se vole radi Allaha dž.š., na toj ljubavi se sastaju i rastaju. Postoji predaja u kojoj Poslanik s.a.v.s. kaže: ”Niko od vas neće biti pravi vjernik dok svome bratu ne bude želio ono što želi sam sebi.” Ovaj hadis bi trebao da nas uplaši. Jer, ako nas ne raduje uspjeh onog s kim se družimo, onda nismo pravi vjernici. Isto tako, trebamo suosjećati kada je naš prijatelj tužan i zabrinut. Trebamo se truditi da opravdamo povjerenje roditelja, zajednice, stipenditora, da damo sve od sebe i budemo najbolji u onom što radimo. Naš bivši predsjednik rahmetli Alija Izetbegović je govorio: ”Ako ne budemo imali omladinu koja će raditi za troje, jer drugo dvoje uništavaju državu, nećemo moći opstati. Jedne prilike Omer r.a. se požalio Poslaniku s.a.v.s. na hazreti Aliju da uvijek čeka da mu on prvi nazove selam. Kada je Poslanik s.a.v.s. upitao Aliju o tome on je odgovorio da je čuo hadis o tome da će, onome ko prvi nazove selam, Allah dž.š. sagraditi dvorac u Džennetu i da je on želio da se svaki put taj dvorac izgradi Omeru r.a..
5. Onaj koja lijepa i ugledna žena pozove da počini blud a on odgovori: ”Ja se bojim Allaha dž.š.”. Kada čovjek počini blud od težine tog grijeha potresu se i nebesa i zemlja. Neoženjenom je kazna za blud bičevanje a oženjenom kamenovanje.
6. Čovjek i žena koji daju sadaku tako da njihova ljevica ne zna šta je dala njihova desnica. Oni su svjesni da, sve što udijele na Allahovom putu, On će im to umnogostručiti: ”Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.”(2:261)
7. Čovjek i žena koji se u samoći sjete Allaha dž.š. pa zbog toga puste suzu.
Na kraju, predavanje je završeno uz dovu Allahu dž.š. da budemo u svih sedam kategorija ili bar u jednoj od njih a što će nam biti dovoljno da se spasimo strahota Sudnjeg dana. Da Allah dž.š. pomogne svima kojima je pomoć potrebna i sačuva našu domovinu. Da nas učvrsti na Pravom putu i uvede u Džennet sa poslanicima, šehidima i čestitim vjernicima. Amin…