Rezime predavanja “Porodica i islam” (09.09.2014.)

Ovog utorka (9. septembar 2014. godine) održano je još jedno druženje sa predavanjem, u organizaciji članova našeg udruženja “SEEF”. Gost predavač bio je Sabrija ef. Puška – imam, hatib i muallim džamije “Bjelave”. Tema predavanja bila je “Islam i porodica”. Cilj predavanja bio je da se publika upozna sa islamskim pogledom i shvatanjima porodice, kao i obavezama partnera u bračnoj zajednici.

U uvodnom dijelu predavanja, predavač je govorio o vrlo negativnom trendu “bježanja” od bračne zajednice, koji je sve prisutniji u cijelom svijetu. Što se tiče nas kao muslimana, potrebno je prije svega da imamo ispravan tewekul – oslanjanje na Allaha dž.š. i svijest o Njemu. U islamu brak postaje obaveza, kada osoba stekne uvjete za to. Poznat nam je hadis poslanika Muhammeda s.a.w.s., u kojem je rekao da četiri stvari udaju vjernicu, odnosno četiri vrlo važne karakteristike, a to su: vjera, porijeklo, bogatstvo (imetak) i ljepota. Shodno tome, predavač je spomenuo i hadis u kojem se kaže: “Domogni se one koja se boji Allaha dž.š.”, što nam dovoljno govori o važnosti braka sa osobom koja teži živjeti u skladu sa islamskim principima. O važnosti braka govori i sljedeći hadis:

“Ko stupi u bračnu zajednicu – pola vjere je upotpunio.” Druga polovina je u strahu od Allaha dž.š.

Nakon priče o važnosti bračne zajednice, i pravovremenog stupanja u istu, predavač je govorio o koristima bračne zajednice. U skladu s tim, predavač je podsjetio prisutne na hadis u kojem se kaže da je Džennet zagarantovan osobi koja odgoji tri kćerke u islamu. Također, potrebno je spomenuti da u kategoriju trajno dobrih djela spada i dobro odgojeno dijete koje moli Allaha dž.š. za svoje roditelje. Ono što bi nam svima trebalo biti jasno je da bez zdrave i moralne porodice nema zdravog društva. U skladu s tim, svi bismo trebali poraditi na pitanju bračne zajednice, odnosno porodice. Izgradnjom porodice na zdravim temeljima, čuvamo zajednicu od moralnog posrtaja, odnosno zinaluka. Poznato nam je da je jedan od predznaka Sudnjeg dana i to da će se među ljudima pojaviti bolesti koje njihovi preci nisu poznavali, a sve to kao posljedica raširenog zinaluka, razvrata i nemorala.

Na kraju, potrebno je spomenuti važnost stida, te slušanje savjeta starijih. Za uspjeh nam je potrebna snaga mladih i iskustvo, odnosno savjet starijih. Osim toga, vrlo je važan prethodno spomenuti tewekul, što svakako podrazumijeva i to da svaka osoba uradi sve što je u njenoj mogućnosti, odnosno da da svoj maksimalan doprinos, a zatim da se osloni na Allaha dž.š. Također, predavač nas je savjetovao da praktikujemo dovu, odnosno da često dovimo (posebno u trenucima u kojima nam je poznato da se dove primaju – kada pada kiša, između ezana i ikameta, uoči i tokom petka) i molimo Allaha dž.š. da nam podari hairli bračnog druga.

Budi zadovoljan onim što ti je Allah dž.š. dao, bićeš najbogatiji čovjek.