Predavanje za studente: Projekt menadžment

Naše Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta-SEEF, dana 26.10.2017. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta, organizovalo je edukativno predavanje na temu: „Projekt menadžment i pisanje projekata“.

Gost predavač bio je gospodin Esmir Haznadar, voditelj projekta u CRSP-centar za Razvoj Socijalnog Poduzetništva.

Predavanje je bilo jako zanimljivo i poučno. Gospodin Esmir nas je prvo upoznao sa pojmom projekta i Projektnog menadžmenta i objasnio nam korake koji su potrebni da se napravi i implementira uspješan projekat, a uz to je objašnjena i projektna logika. Kroz primjere na jednostavan način je objasnio i pokazao kako treba da izgleda jedan projekat.

Projekat je skup određenih aktivnosti koji se poduzimaju u cilju rješavanja određenog problema i ostvarenja definisanih ciljeva. Dobro definisan problem predstavlja pola rješenja. Za realizaciju jednog projekta potrebni su ljudski, tehnološki resursi, vremenski okvir i naravno potreban je određeni budžet. Potrebno je obezbijediti i finansijsku podršku od određenih donatora. Da bi jedan projekat bio implementiran potrebno je definisati stablo problema iz toga i stablo ciljeva, logički okvir ili matricu koja je zapravo „srce projekta“ a ujedno i najvažniji dio. Životni vijek projekta sastoji se od: programiranja, identifikacije, formulacije, implementacije i na kraju evaluacije. Projekat je uspješan kada realizatori projekta razumiju probleme krajnjih korisnika i njihove potrebe. Potrebna je i jasna vizija koja će povezati ciljeve projekta sa konkretnim aktivnostima. Jedan projekat zahtijeva uspješan spoj odgovarajućih vještina, resursa i sistematičnosti u organizaciji s ciljem postignuća željenih rezultata.

Gospodin Esmir je pored  teoretskih okvira također istakao i neke druge prednosti koje donosi Projekt menadžment i pisanje projekata, kao što je sticanje znanja i novih iskustava, upoznavanje novih ljudi, ostvarenje zarade i određena putovanja. Naime, nekada je potrebno putovati u određene države u cilju realizacije određenog projekta.

Predavanje je bilo veoma edukativno, i predavač nam je uspio približiti i naučiti nas o nekim najvažnijim stvarima vezanim za pisanje projekata, koji će nam svakako u budućnost biti od velike koristi kada budemo radili i realizovali određene projekte.

Zahvaljujemo se našem predavaču, upravi Ekonomskog fakulteta na ustupljenoj sali i našim studentima koji su prisustvovali predavanju.

Studenti su budućnost Bosne i Hercegovine!

Informacije o našim aktivnostima također možete pratiti na našoj facebook stranici:

Rezultat slika za facebook logo transparent


http://bit.ly/facebook-seef


Džemat studenata Ekonomskog fakulteta Sarajevo

Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta SEEF
E-mail: info@seef.ba