Predavanje za studente: “Kako postati uspješan”

Dana 09.05.2016. u ponedjeljak je organizovano još jedno u nizu predavanje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na temu : “Kako postati uspješan” – predavač je bio naš profesor Armin Avdić, kojem se ovom prilikom zahvaljujemo na uvijek prijateljskom odnosu, prenesenom znanju, savjetima i najboljoj namjeri da nas pripremi za buduće poslovne prilike.

Posebno se zahvaljujemo našim novim studentima, koji su prepoznali vrijednost našeg rada i našeg džemata te odlučili da nam se pridruže na ovom odličnom predavanju.

U budućnosti očekujemo još puno mladih kolega, koji su spremni za sticanje novih znanja i vlastito usavršavanje.

Džemat studenata Ekonomskog fakulteta – Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta “SEEF”
E-mail: info@seef.ba
Web: www.seef.ba
Slike se nalaze na linku: http://www.seef.ba/slike/