POZIV ZA VOLONTERE U PRIPREMI IFTARA 28.05.2019

Poštovani,
Pozivamo Vas da se prijavite kao volonteri za pripremu iftara.
Potrebno nam je 20 muškaraca i 30 djevojaka da nam pomognu u pripremi prostora za prvi iftar 28.05.19 Morića Han, Sarajevo.
  • Ulaznice za volontere su naravno rezervisane!Volonteri također učestvuju i u izvlačenju nagrada!
  • Svi studenti EFSE koji se prijave kao volonteri, trebaju se prijaviti i na naš konkurs za stipendije!
Nakon volonterskih prijava biti će objavljeno obavještenje za rezervaciju pozivnica na našoj Facebook stranici https://www.facebook.com/dzematstudenata.ekonomskogfakulteta/.
Vidimo se!
Volonterska prijava za muškarce:
https://forms.gle/rnGwJYoadkf5C4ZaA
Volonterska prijava za djevojke:
https://forms.gle/vZrvuHzvVDAENLZt9

 

Konkursi će biti objavljivani za svaki naš iftar, pratite našu stranicu za više informacija.
 
Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta „SEEF“
Internet stranica:  http://www.seef.ba
Facebook:  https://www.facebook.com/dzematstudenata.ekonomskogfakulteta/
E-mail: info@seef.ba