Potpisivanje ugovora sa stipendistima za 2020/2021. godinu

U petak 25.12.2020. godine smo potpisali deset ugovora za stipendiranje studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu za 2020/2021. godinu. Divna ekipa mladih ljudi sa kojima ćemo u narednom periodu sarađivati, dijeliti znanje i iskustvo, uz angažman na različitim društvenim i poslovnim aktivnostima.

Dragi naši čestitamo i želimo vam uspješan početak školske godine.

Rezultate konkursa za stipendije pogledajte ovdje.

Sredstva za stipendije obezbjeđuje Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta “SEEF”.
www.seef.ba