Pomaganjem drugima, zapravo, pomažemo sebi…

Džemat studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu će uz pomoć jednog dobrog čovjeka, koji je prepoznao naš rad i trud, obradovati 15 porodica sa po 100KM pred Bajram, te podijeliti 35 bajramskih paketića djeci.
Da našem donatoru Allah dž.š.uveća imetak, podari berekt u poslu koji radi i u sevape upiše ovo dobro djelo.

Muhammed, a.s. preporučuje ljudima da se međusobno darivaju i obavještava ih da izmjenjivanje poklona jača veze naklonosti i prijateljstva.
Muhammed, a.s. kaže: “Svako dobro djelo je sadaka, a ko upućuje na dobro kao da ga i čini.” (Buhari, 10/374 i Muslim br. 1005)

Džemat studenata Ekonomskog fakulteta Sarajevo
Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta SEEF
E-mail: info@seef.ba
https://www.facebook.com/dzematstudenata.ekonomskogfakulteta/
https://www.facebook.com/Dzemat.efsa
Internet stranica: www.seef.ba