Održano predavanje na temu Hifz- Učenje Kur’ana napamet

Dana 27.01.2019. godine održano je predavanje na temu “Hifz – učenje Kur’ana napamet” u Tabačkom mesdžidu. Organizator predavanja je džemat Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, a predavač je bio uvaženi hafiz mr. Salih ef. Halilović. Hafiz Halilović je autor knjige „Učenje Kur’ana napamet – upute i metode“, a sa dva primjerka, metodom slučajnog odabira, smo obradovali dvoje prisutnih.

U prvom dijelu predavanja, hafiz se osvrnuo na historijske podatke koji se odnose na praksu učenja Kur’ana na našim prostorima, te na broj hafiza u prošlom periodu. Uporedivši sa brojem hafiza u posljednjoj godini /41/, pokazatelj nam je da se svijest o vrijednosti hifza povećala u našem narodu.

Podsjetio nas je da je Poslanik a.s. prvi učač, prvi hafiz kao i prvi muhafiz. Hifzanje Kur’ana nije samo po sebi cilj već, kako nas to uči Poslanik a.s ide skupa sa podučavanjem: “Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur’an i druge njemu podučava”. Spomenuvši hadis o vrijednosti za svaki izgovoreni harf podsjetio nas je koliko samim učenje Fatihe možemo dobrih djela da ostvarimo.

S obzirom na to da je predavanja bilo namijenjeno prvenstveno studentima, hafiz je posebno istako period mladosti kao najbolji period za pamćenje Kur’ana uzimajući u obzir činjenicu da smo tada najzdraviji, puni entuzijazma te da tada imamo najviše slobodnog vremena.

U nastavku nam je hafiz predstavio najpoznatije metode učenja: metoda pisanjem, metoda krugova, metoda učenja po redu te metod učenja u halki. U Bosni i Hercegovini je najpoznatija metoda krugova, a u svijetu učenja u halki dok se kao najbolja metoda u smislu čvrstoće hifza, pokazuje metoda pisanjem.

Pristunim je hafiz uputio i nekoliko savjeta od kojih izdvajamo: da kontinuirano učimo, pa makar da samo pročitamo par puta stranicu koju želimo da naučimo napamet, da ponavljamo stare stranice jer nema hifza bez ponavljanja, da utvrdimo sličnosti i razlike između stranica i ajeta, da očistimo nijet – da budemo svjesni radi koga hifzamo, da dovimo Allahu – posebno na noćnom namazu, da svakodnevno slušamo učenje Kur’ana te da se nikad ne zaustavljamo na onome što znamo – uvijek da naučimo barem jedan ajet više.

U ekonomskom stilu, hafiz nam je rekao kako je učenje Kur’ana najbolja investicija na dunjaluku od koje ćemo imati veliku korist na Ahiretu.

Na kraju nas je hafiz podsjetio da su naša srca posude, koje se lahko mogu isprljati čineći raznorazne grijehe te nam ukazao na važnost da se sačuvamo bespotrebnih stvari kako bi u naša srca mogao ući Kur’an!

Srdačno se zahvaljujemo hafizu Haliloviću na izdvojenom vremenu i trudu kao i aktivistima Tabačkog mesdžida na pomoći u koordinaciji predavanja!