Naš odnos prema vremenu – rezime predavanja 04.03.2014.

4. marta 2014. godine u Morića Hanu održano je predavanje na temu “Naš odnos prema vremenu”. Gost predavač bio je Dženan Hasić, student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, a ovim predavanjem ozvaničen je početak saradnje članova našeg udruženja “SEEF”, studenata Ekonomskog fakulteta, sa studenatima FIN-a. Predavanju je prisustvao solidan broj studenata Ekonomskog, ali i drugih fakulteta. Specifičnost ovog predavanja je, što je u odnosu na inače, predavač uspio uspostaviti interakciju sa posjetiocima, tako da je predavanje, odnosno druženje proteklo u izuzetno dobroj i pozitivnoj atmosferi.
U uvodnom dijelu, predavač je spomenuo važnost okupljanja i druženja omladine, sa iskrenim i dobrim namjerama, te naglasio da nijedno dijelo nije veliko ako ga Allah dž.š. ne primi, pa tako i mala, ali konstantna dobra djela mogu biti vrednija od velikih, a rijetkih djela. Kada govorimo o vrijednosti vremena, treba napomenuti da Allah dž.š. u Kur’anu ukazuje ljudima na ogromnu važnost vremena, pa tako dvije sure nose naziv “Vrijeme”. To su sura “Al-Asr” i “Ad-Dahr”.
Drugi naziv za suru “Ad-Dahr” je “Insan”, a komentatori Kur’ana, navode da je razlog tome što se čovjek i vrijeme uzajamno isprepliću, što znači da su povezani – Vrijeme mijenja, odnosno troši čovjeka, baš kao što čovjek troši vrijeme. Stoga, trebali bismo se potruditi da racionalno koristimo vrijeme. U suri “Al- Asr”, Allah dž.š. se kune vremenom, a u tefsirima (tumačima Kur’ana) se navodi da kada se Allah dž.š. kune određenim pojavama, to ukazuje na neprocjenjivu važnost tih pojava za čovjeka. Allah dž.š. u suri Al-Asr kaže: “Tako mi vremena, čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” Navedeni ajeti ukazuju na važnost vremena za čovjeka. Vrijeme je najdragocjeniji resurs, te se čovjek treba truditi da ga koristi racionalno. Iz tog razloga, čovjek treba planirati i praviti raspored vremena i aktivnosti, te se treba svakodnevno preispitivati i analizirati, kako bi što racionalnije koristio povjereno mu vrijeme i druge resurse. Vjerovanje i činjenje dobrih djela se u Kur’anu spominju zajedno na preko 80 mjesta, što ukazuje da čovjek koji vjeruje, neizostavno mora činiti dobra djela, kako bi upotpunio svoje vjerovanje i svjedočenje.
Na kraju, prenosimo vam 25 načina na koje musliman može ispravno iskoristiti jednu minutu:
KAKO MUSLIMAN MOŽE ISKORISTITI JEDNU MINUTU?
U samo jednoj minuti može se učiniti veliko dobro i zaslužiti veliki sevap. Samo jedna minuta može ti produžiti život, povećati tvoju produktivnost, ojačati pamćenje, povećati dobra djela. U samo jednoj minuti, u tvojoj knjizi djela može se zapisati mnogo stvari, samo ako budeš znao kako je sačuvati.
1. U samo jednoj minuti možeš proučiti suru El-Fatiha, polahko i u sebi, i zaraditi 1400 sevapa – dobrih djela, kako su to neki izračunali. Ako je proučiš sedam puta, onda je to 9800 sevapa, i sve to u jednoj minuti.
2. U samo jednoj minuti možeš proučiti suru El-Ihlas ili nama više poznatu Kul-huvallahu, dvadeset puta polahko i u sebi. Učenje sure El-Ihlas ravno je trećini Kur’ana, a učenje dvadeset puta, ravno je učenju Kur’ana sedam puta. Ako je proučiš svaki dan u roku od jedne minute dvadeset puta, onda je to za mjesec dana 600 puta, u godini 7200 puta, što znači da ćeš biti nagrađen kao da si proučio Kur’an 2400 puta.
3. Za minutu možeš proučiti jednu cijelu stranicu Kur’ana.
4. U jednoj minuti možeš naučiti napamet jedan kraći ajet.
5. U jednoj minuti možeš dvadeset puta izgovoriti ”la ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku me lehul hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir”. Nagrada za ovo učenje je kao da si oslobodio osam robova na Allahovom putu i to potomaka Ismaila, a.s.
6. U jednoj minuti možeš izgovoriti ”subahanallahi ve bi hamdihi” 100 puta. Ko to izgovori, oprostit će mu se grijesi pa makar ih bilo koliko morske pjene.
7. U jednoj minuti možeš izgovoriti 50 puta ”subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahil-azim”. Dvije riječi lahke na jeziku, teške na vagi, a drage Milostivom. (Buharija i Muslim)
8. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Draže mi je reći ”subhanallahi vel-hamdulillah, ve la ilahe illallahu, vallahu ekber”, negoli ono nad čim izađe sunce.” (Muslim) Ove riječi mogu se ponoviti 20 puta u minuti. Istovremeno su ove riječi najdraže Allahu, s.v.t., dok je njihova težina na vagi ogromna.
9. U jednoj minuti više od 40 puta možeš izgovoriti ”la havle ve la kuvete illa billah”. Ove riječi predstavljaju jednu od džennetskih riznica, kao što prenose Buharija i Muslim, a istovremeno pomažu čovjeku da podnese poteškoće i da zasluži velike deredže.
10. U jednoj minuti možeš izgovoriti 50 puta ”la ilahe illallah”. Ovo je najveličanstvenija riječ, riječ tevhida, a onaj kome ovo budu posljednje riječi, ući će u Džennet.
11. U jednoj minuti možeš izgovoriti 15 puta ”subhanallahi ve bi hamdihi adede halkihi ve rida nefsihi zinete aršihi ve midade kelimatihi”. Ovo su riječi koje znače mnogo više negoli sam tespih i zikr, kao što se prenosi od Poslanika, s.a.v.s.
12. U jednoj minuti možeš zatražiti oprost od Allaha, s.v.t., više od sto puta riječima ”estagfirullah”. Neprocjenjiva je vrijednost ovih riječi: istigfar je razlog ulaska u Džennet, oprosta grijeha, uzrok lijepog življenja, povećanje snage, otklanjanje nedaća, olakšanje poslova, spuštanje kiše, povećanje imetka i darivanje poroda.
13. U jednoj minuti možeš izgovoriti riječi koje su vrijedne kod Allaha do te mjere da se u jednom trenutku pred smrt umjesto zasluge Džehennema može zaslužiti Džennet.
14. U jednoj minuti možeš donijeti 50 puta salavat na Poslanika, s.a.v.s., riječima: ”Salallahu alejhi ve selem”, dok će Allah nad tobom donijeti 500 salavata.
15. U jednoj minuti možeš razmišljati o stvaranju nebesa i Zemlje pa da budeš ubrojan u one koji su obdareni razumom i koje je Allah, s.v.t., pohvalio u Svojoj Knjizi.
16. U jednoj minuti srce ti se može ispuniti zahvalom Allahu, ljubavi,
strahom, nadom i željom za Njim. Na taj način možeš postići velike deredže u pokornosti Allahu i to dok se opuštaš i odmaraš u krevetu i svojoj sobi.
17. U jednoj minuti možeš pročitati dvije stranice korisne knjige.
18. U jednoj minuti možeš povezati rodbinske veze telefonskim pozivom.
19. U jednoj minuti možeš podići ruke i doviti sažetim dovama.
20. U jednoj minuti možeš nazvati selam i rukovati se sa velikim brojem
ljudi.
21. U jednoj minuti možeš narediti da se čini dobro ili spriječi zlo.
22. U jednoj minuti možeš posavjetovati svoga brata.
23. U jednoj minuti možeš posredovati u dobru, tj. uložiti lijep šefat za nekoga.
24. U jednoj minuti možeš razveseliti tužnog i odagnati mu brige.
25. U jednoj minuti možeš ukloniti smetnju sa puta.