Kratki osvrt na privredu i finansijsko tržište BiH

Privreda ima potrebu za razvijenim finansijskim institucijama i tržištem koje će ponuditi kvalitetne proizvode, neophodne za privredni rast i razvoj. Razvoj kompleksnijih finansijskih proizvoda zahtijeva razvijeno finansijsko tržište. Na našem tržištu preovladava bankocentrični sistem sa fokusom na komercijalno bankarstvo, dok investicijsko bankarstvo nije mnogo u  fokusu. Tržište kapitala je nerazvijeno i oskudijeva sa kvalitetnim instrumentima koji su potrebni privredi.

Investicijski fondovi, penzioni fondovi, municipalne obveznice, IPO su još u fazi teorijskih razmatranja. Za to vrijeme imaoci viška sredstava (štediše) svoja sredstva najvećim dijelom drže oročene kod banaka i ne investiraju u proizvode koji su potrebni privredi.

Muamer Hadžić
Član Udruženja ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta SEEF