Konkurs za stipendije studentima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu