Konkurs za dodjelu 100 STIPENDIJA

Komisija BBI raspisuje konkurs u saradnji sa Asocijacijom “Fatma” za dodjelu 100 stipendija za djecu bez jednog ili oba roditelja iz Fonda Sheikh Saleh Kamel za region centralne Bosne i Hercegovine (Zeničko-dobojski i Srednjobosanski Kanton)

Link za preuzimanje obavještenja: bbibanka07092016stipendije100

Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 12 rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od USD 100,00.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15  dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama ili na web stranici BBI dostaviti konkursnoj komisiji, sa naznakom “Konkurs za stipendije iz Fonda Sheikh Saleh Kamel – Region 3 – centralna BiH”, lično predajom u prostorijama filijala / poslovnica BBI u Bugojnu, Tešnju, Visokom, Traniku, Zenici, Vitezu i Gornjem Vakufu slijedeće dokumente:

 1. Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
 2. Kopija rodnog lista;
 3. Cips-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);
 4. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;
 5. Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi / fakultetu (prosjek ocjena, zadnje završene školske/akademske godine 2014/2015);
 6. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca;
 7. Odgovarajući dokument da u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50%;
 8. Kućnu listu;
 9. Odgovarajući dokument kojim se dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školse ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);
 10. Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);
 11. Izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije

Aplikacije koje ne ispunjavaju eliminatorni kriterij (da se radi o đacima/studentima bez jednog ili oba roditelja), neće biti zaprimane, odnosno neće biti uzete u razmatranje.
Primaoci stipendija iz Fonda Sheikh Kamel će biti obavezni da odmah po zaposlenju i/ili sticanju samostalnih prihoda, otpočnu sa vraćanjem iznosa primljene stipendije i to u iznosima ne manjim od 3% od njihove mjesečne plaće/prihoda ili  u većem iznosu po njihovoj odluci pa sve dok ne vrate iznos ukupno primljenih sredstava. Prednost pod istim uvjetima sa otalim kandidatima imaju studenti iz porodice šehida, odnosno poginulih boraca, odnosno studenti u čijim porodicama postoje pripadnici RVI preko 50%, civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70%, logoraša i demobiliziranih boraca.
Primaoci stipendija će biti obavezni odazvati se na poziv Davaoca stipendija ili Asocijacije “Fatma” za prisustvovanje edukacijskim ili sličnim predavanjima, koji se organizuju u regiji kojoj gravitira prebivalište dobitnika stipendije.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave zaprimljene do petka, 23.09.2016. godine do 12,00 sati.

Davalac stipendija, odnosno Komisija za dodjelu stipendija, zadržava pravo izvršiti preraspodjelu broja stipendija po regionima u skladu sa brojem pristiglih aplikacija koje ispunjavaju uslove konkursa.

BBI zadržava dokumentaciju učenika/studenta dobitnika stipendija, BBI neće vraćati dokumentaciju ostalim aplikantima, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo bbi da istu uništi.

Dodante informacije se mogu dobiti na info telefon: 0800 200 20 ili putem e-maila: info@bbi.ba