Elma Šatrović jedna od najmlađih doktorica nauka na Univerzitetu u Sarajevu

Sa ponosom objavljujemo da je članica našeg džemata studenata Ekonomskog fakulteta i stipendistica našeg Udruženja ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta „SEEF, Elma Šatrović doktorirala 26. maja 2017. godine i postala jedna od najmlađih doktorica nauka na Univerzitetu u Sarajevu.

Naime, Elma je rođena 1991. godine u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu. Dodiplomski studij završila je na Ekonomskom fakultetu, gdje je postigla odlične rezultate i sa prosjekom ocjena 9,79 osigurala mjesto na Dekanovoj listi Ekonomskog fakulteta. Univerzitet u Sarajevu je odlikovao Elmu nagradom „Zlatna značka“ za najboljeg studenta prvog ciklusa studija.

Drugi ciklus studija, na smjeru Bankarstvo i osiguranje je također upisala na Ekonomskom fakultetu, te ga uspješno završava i stiče zvanje magistra menadžmenta. Budući da i tokom drugog ciklusa postiže izvanredne rezultate i ostvaruje prosjek ocjena 9,94, Univerzitet u Sarajevu je odlikovao Elmu nagradom „Zlatna značka“.

U novembru 2014. godine upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u okviru Tempus projekta u saradnji sa Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment/Business, te ga je uspješno završila i sa navršenih 26. godina života postala doktor ekonomskih nauka. Elma aktivno govori engleski, njemački i turski jezik.

Doktorska disertacija je napisana na engleskom jeziku. Naslov disertacije je “The Relationship between Life Insurance and Economic Growth: Examining the Relevance of Linear Static vs. Linear Dynamic Panel Data Estimators“.

Disertacija predstavlja istraživanje izuzetno aktuelne teme modeliranja veze životnog osiguranja i ekonomskog rasta primjenjujući složene ekonometrijske modele. Fokus disertacije je na životno osiguranje budući da životno i neživotno osiguranje imaju različit uticaj na ekonomski rast uzimajući u obzir razlike u novčanom toku. Stoga, ova disertacija može ponuditi bolji uvid u povezanost životnog osiguranja i ekonomskog rasta i može biti od značaja za širu javnost.

Elma trenutno živi i radi u Turskoj, u gradu Adana. Našoj Elmi od srca čestitamo za izvanredne rezultate i želimo joj još mnogo uspjeha na svim poljima.

Džemat studenata Ekonomskog fakulteta Sarajevo
Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta „SEEF“
E-mail: info@seef.ba
Facebook stranica: https://www.facebook.com/dzematstudenata.ekonomskogfakulteta/
Facebook profil: https://www.facebook.com/Dzemat.efsa
Internet stranica: www.seef.ba