Drugi džematski iftar u Sarajevu 21.05.2019

Džemat studenata Ekonomskog fakulteta SEEF u utorak, 21.05.2019. godine, organizovao je iftar za 150 studenata u prostorijama Morića han Divan. Prije iftara zajednički smo klanjali akšam namaz u Gazi Husrev-begovoj džamiji.
Nakon iftara obratio nam se predsjednik skupštine udruženja, Abdurrahman Sead Kalabić.
Nakon toga, dodijelili smo nagrade našim gostima i volonterima.
Zahvaljujemo se našim članovima i volonterima, koji su pomogli u pripremi ovako velikog projekta, donatorima, članovima rukovodstvu kafića Morića han Divan kao i gostima koji su se odazvali i dali svoj doprinos u realizaciji iftara.
Čestitamo svim gostima, koji su osvojili nagrade!
Dio atmosfere sa iftara možete pogledati na fotografijama.
Džemat EFSA
Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta „SEEF“
Internet stranica:  http://www.seef.ba
Facebook:  https://www.facebook.com/dzematstudenata.ekonomskogfakulteta/
E-mail: info@seef.ba