Članstvo

Pozivamo sve zainteresovane stipenditore/ice i stipendiste/tice da se učlane u rad našeg udruženja!

Postani član SEEF-a!!!

Učlanjenje i donacije se vrše slanjem poruke na naš kontakt e-mail: info@seef.ba

Organi Udruženja

Skupština:
Predsjednik skupštine Udruženja: Abdurrahman Sead Kalabić
Član Enis Džihanić
Član Almedin Kadrić
Član Nijaz Salamović
Član Senad Cvrk
Član Muamer Hadžić
Član Osman Jusufspahić
Član Amar Halilović
Član Muhedin Garanović

Predsjednik:
Enis Džihanić

Potpredsjenik:
Almedin Kadrić

Sekretar:
Nijaz Salamović

Koordinator:
Bjelonja Mahir