Članci

Da li ste rođeni za prodaju? 

Autor: Salamović Nijaz, članak objavljen u Reviconu br. 2, 2019.

Da biste bili uspješni u prodaji i u životu, morate uživati ​​u onome što radite. Dobar prodavač osim što prodaje, gradi odnos i povjerenje sa kupcem i nudi rješenja.
Uspješan prodavač je dobar slušalac. Važno je slušati i razumjeti izazove sa kojima se kupac susreće kako bi mu predstavio rješenja.
Postavljanje pravih pitanja je od presudnog značaja za uspješnu prodaju. To su pitanja koja pružaju priliku kupcima da iznesu svoje zahtjeve i probleme.
Uspješni prodavači uvijek uče nove stvari od prodajih tehnika do nove tehnologije kako bi našli najbolje ideje kupcima.
Prodaja zahtijeva nezavisnost i disciplinu. Ne postoji standardizovan dan u prodaji, tako da je svaki radni dan prodavačima interesantan.
Jedan od najvećih izazova prodaje jeste da se naviknete na riječ „ne“. Uspješni prodavači su otporni, imaju pozitivan stav i spremni su da rizikuju.
Strast je jedna od najvažnijih karakteristika uspješnog prodavača. Ako prodavač nije strastven u onome što prodaje, malo je vjerovatno da će njegovi kupci biti motivirani da kupe.
Primarna uloga prodavača je stvaranje vrijednosti za kupca i kompaniju. Posao u prodaji može biti veoma profitabilan.

Ključne riječi: prodavač, uspjeh, vrijednost

Više na: http://seef.ba/da-li-ste-rodjeni-za-prodaju/


Kratki osvrt na privredu i finansijsko tržište u BiH

Autor: Hadžić Muamer

Privreda ima potrebu za razvijenim finansijskim institucijama i tržištem koje će ponuditi kvalitetne proizvode, neophodne za privredni rast i razvoj. Razvoj kompleksnijih finansijskih proizvoda zahtijeva razvijeno finansijsko tržište. Na našem tržištu preovladava bankocentrični sistem sa fokusom na komercijalno bankarstvo, dok investicijsko bankarstvo nije mnogo u  fokusu.

Više na: http://seef.ba/kratki-osvrt-na-privredu-i-finansijsko-trziste-bih/


E – usluga na papirni način ?

E usluga u svim normalnim zemljama podrazumijeva elektronsku uslugu korisniku klijentu zarad oslobađanja obaveze printanja, fizičkog hodanja i generalno smanjanja troškova poslovanja kako za klijenta tako i za samu instituciju.

Omogućiti nekome elektronski način komunikacije i poslovanja, a u isto vrijeme insistirati na papirantoj verziji nije ništa drugo nego nostalgija za prošlim vremenima ili bolje rečeno ostavljanje prostora za mito, korupciju ili generalno zloupotrebu zakoskih olakšica od strane poreskih inspektora.

Više na: http://seef.ba/e-usluga-na-papirni-nacin/ 


Zašto kompanije gube najbolje radnike

Autor: Salamović Nijaz

Pitanje iz naslova koje je postavljeno ima tako očigledan odgovor. Najbolji radnici napuštaju kompanije i prelaze u druge isključivo zbog loših menadžera. To je glavni i jedini razlog.Postavlja se pitanje zašto se ovaj uslov ignoriše? Zašto viši nivoi menadžmenta u kompanijama zapošljavaju i promovišu loše menadžere na srednjem i nižem nivou? Još interesantnije je, kako tako loši menadžeri srednjeg i nižeg nivoa budu unaprijeđeni na više nivoe?

Više na: http://seef.ba/zasto-kompanije-gube-najbolje-radnike 


Odavanje priznanja kao ključ za motivaciju

Autor: Salamović Nijaz

Motivacija zastrašivanjem i motivacija poticajem ne funkcionišu. Izjave tipa „dobro si to uradio“ ne izazivaju nikakvu reakciju. Odavanje priznanja uključivanjem cijene svi zaposleni i ako želimo odati priznanje uključivanjem na prigodan način, moramo odgovoriti na pet pitanja. Šta je osoba napravila? Kako je to napravila? Radi koga je to napravila? Zašto je to napravila? Kakvu korist imamo od toga? Šta je preduzeće u cjelini ostvarilo od toga u cijelom procesu. Ovdje su također i tri koraka odavanja priznanja uključivanjem. Kao prvo, prikupljanje činjenica. Drugo, učinimo to odmah. Treće, treba to iznijeti u javnost, s tim da moramo biti veoma pažljivi.

Više na: http://seef.ba/odavanje-priznanja-kao-kljuc-za-motivaciju/