Predavanje za studente: Digitalni marketing

Dragi naši studenti,

U skladu sa našim aktivnostima džemat studenata Ekonomskog fakulteta organizuje još jedno u nizu predavanje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Tema predavanja je vrlo aktuelna i korisna, a odnosi se na oblast digitalnog marketinga.
Šta je to digitalni marketing? Knjiška definicija ovog pojma bi glasila:
„Digitalni marketing podrazumijeva promociju proizvoda ili usluge korišćenjem digitalnih komunikacionih kanala kako bi određena poruka došla do primarne publike.“ Na ovom predavanju ćete čuti mnogo više informacija o digitalnom marketingu, dobiti nova znanja o njegovim tehnikama, te načinu kako najbolje iskoristiti internet i društvene mreže za poslovne svrhe.
Cilj nam je da omogućimo studentima sticanje novih znanja i informacija iz ove oblastite da postanu kompetentniji na tržištu rada.

Predavači će biti stručnjaci i certificirani Google Adwords eksperti, Semir Musić i Edin Halilović, osnivači marketing agencije Lilium d.o.o.
Spojivši svoje strasti prema marketingu i tehnologijama sa jedne, i preduzetništvu sa druge strane, osnivači marketing agencije Lilium d.o.o., Edin i Semir, su uspjeli dostići sam vrh u oblasti digitalnog marketinga. Iza njih su uspješno održane brojne edukacije u zemlji i regionu.
Marketing agencija Lilium postoji već dvije godine i za taj relativno kratak period, uspjela je ostvariti saradnju sa najvećim kompanijama u BiH među kojima su DM, Porsche BH, Mercedes, Posao.ba, ASA Osiguranje, Inside by Ećo te mnoge druge. Lilium d.o.o. je jedina bosanskohercegovačka marketing agencija koja ima Google Partner status što znači da u pogledu kreiranja kampanja ispunjava sve Googleove uslove i preporuke.

Predavanje će se održati 23.02.2018. godine. u 18:00 sati u Sali 4 na trećem spratu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Predavanje je samo za studente i ulaz je slobodan.

S poštovanjem,

Džemat studenata Ekonomskog fakulteta Sarajevo
Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta SEEF
E-mail: info@seef.ba
Internet stranica: www.seef.ba
Facebook:
https://www.facebook.com/dzematstudenata.ekonomskogfakulteta/
https://www.facebook.com/Dzemat.efsa