Potpisivanje ugovora sa stipendistima

Shodno raspisanoj konkursnoj proceduri, pristiglim prijavama i ostvarenom broju bodova odlučeno je da se odobri ukupno šest stipendija za studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Spisak studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u 2021/2022. godini:

  • Alisa Klepić
  • Kremo Ilhana
  • Šabić Samira
  • Trako Aida
  • Mujezin Dženita
  • Mulić Amina

Dragi naši čestitamo i radujemo se zajedničkom radu.